Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
teoria wychowania

dyscyplina uważana w Polsce za jedną z podstawowych nauk pedagogicznych, zajmująca się problematyką celów, treści, metod i organizacji wychowania moralnego, społecznego, estetycznego i fizycznego.

teorie eksplikacyjne

teorie, których istotą jest poszukiwanie uogólnień pozwalających wyjaśniać coraz szersze zakresy zdarzeń lub sądów o nich.

teorie normatywne

teorie, które nie pojawiają się w wyniku prowadzenia badań empirycznych, gromadzenia faktów, choć mogą z nich korzystać; formułują one za pomocą metody logicznej dedukcji zbiór założeń i norm, które mają na celu organizowanie w sposób zgodny z nimi działań praktycznych.

teorie optymalizacyjne

inaczej prakseologiczne; teorie, które określają, jakie warunki są niezbędne do wystąpienia postulowanego stanu rzeczy.

teorie redukcyjne

określane inaczej jako empiryczne, indukcyjne; teorie charakterystyczne dla nauk pogranicza, obejmujących przedmiotem refleksji naukowej dwie lub więcej dziedzin, w wyniku czego twierdzenia jednej nauki są redukowane do twierdzeń drugiej nauki.

teorie zaksjomatyzowane

określane inaczej jako formalne, dedukcyjne; teorie cechujące się wysoką spójnością logiczną twierdzeń, w których występują aksjomaty, czyli terminy pierwotne, naczelne, służące do zdefiniowania wszystkich pozostałych pojęć danej teorii (np. w matematyce, logice).

teozofia

nurt światopoglądowy o charakterze okultystycznym głoszący możliwość poznania tajemnic świata boskiego za pomocą szczególnego oświecenia, które uzyskują wybrani ludzie przez ezoteryczną inicjację.

test

metoda służąca do szacowania zjawisk nieobserwowalnych, takich jak np. wiadomości ucznia.

test drukowany

inaczej: standaryzowany; test konstruowany przez profesjonalistów w określonym celu; z reguły spełnia wymóg standaryzacji.

test kryterialny

test służący do porównania osiągnięć ucznia do pewnych ustalonych wcześniej poziomów wykonania, czyli kryteriów.

test różnicujący

test służący do oceny osiągnięć danego ucznia w relacji do osiągnięć reprezentatywnej grupy uczniów dobranej do normowania testu.

testy opracowywane przez nauczyciela

testy tworzone w konkretnym celu, dopasowane do warunków lokalnych i szczególnych potrzeb edukacyjnych.

następne »

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88