Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
kalokagathia

greckie kalós – piękny, agathós – dobry, szlachetny; ateński ideał wychowawczy, zgodnie z którym wychowanie powinno zapewnić „estetyczną” proporcję: harmonię i wszechstronność.

karma

prawo samostwarzającego się losu człowieka, któremu podlega dusza.

katecheza

(gr. nauczanie), w Kościele pierwotnym albo pouczenie dawane tym, którzy się przygotowali do przyjęcia sakramentu chrztu; albo książki do tego celu używane. Obecnie wyrazu tego używa się na oznaczenie pouczenia mającego na celu pogłębienie wiary chrześcijańskiej, nawet jeśli jest przekazywane ludziom już ochrzczonym; ostateczną odpowiedzialność za katechezę ponosi cała wspólnota.

kategoria „różnicy”

akceptacja różnorodności teorii, wyjaśnień i propozycji jako zjawiska normalnego i pozytywnego; rezygnacja z narzucania innym wyimaginowanych praw i autorytarnego porządku; kategoria „różnicy” leży u podstaw działania pedagogicznego; wyraża przekonanie, że świat jest różny i ludzie w nim żyjący są różni a odmienność jest wyrazem bogactwa społeczeństwa, w którym żyjemy; różnice więc powinny być kultywowane a nie represjonowane.

kolegium humanistyczne

zreformowana w duchu humanizmu szkoła wyższa; Philipp Melanchton dokonując reformy ustanowił wzorzec, którym stała się akademia w Wittenberdze, w której powstały nowe katedry: języka hebrajskiego i greckiego, poszerzone zostały wszystkie wydziały i zaczęło działać studium przygotowawcze do uniwersytetu, tzw. pedagogium.

koło

charakterystyczna dla koncepcji Petersena forma pracy szkoły.

komercjalizacja

1) dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymogów gospodarki rynkowej; 2) prowadzenie działalności z nastawieniem na zysk zwykle kosztem wartości indywidualnych i duchowych.

Komisja Edukacji Narodowej

powołana do życia przez Sejm Rzeczypospolitej 14 października 1773 roku pierwsza w Europie magistratura szkolna, nie podlegająca żadnemu ministerstwu, lecz zależna wprost od Sejmu; większość jej członków stanowili najbardziej światli mężowie ówczesnej Polski.

kompetencje

odpowiedzialność, zgodność, uprawnienie do działania; w pedagogice jako zdolność do osobistej samorealizacji; kompetencje są podstawowym warunkiem wychowania jako zdolność do określonych obszarów zadań, jest ona uważana za rezultat procesu uczenia się.

kompetencje interpretacyjne

zdolność rozumiejącego odnoszenia się do świata.

kompetencje komunikacyjne

zdolność do dialogowego sposobu bycia, zdolność bycia w dialogu z innymi i z sobą.

kompetencje metodyczne

umiejętność działania według reguł określających optymalny porządek czynności.

następne »

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88