Słownik pojęć

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
fenomenografia

rodzaj podejścia fenomenologicznego w badaniach humanistycznych, będącego swoistym studium jakościowo różnych sposobów doświadczania, rozumienia przez osoby rozmaitych zjawisk; procedura badawcza polega na zwróceniu się ku badaniu codziennego oglądu zjawisk oraz ich konceptualizacji; podstawowymi danymi empirycznymi dla badacza są zgromadzone przez niego „potoczne opisy rzeczywistości” osób badanych, które następnie poddaje on interpretacji, by odkryć ich istotę i intencjonalność.

filantropiści

przyjaciele ludzkości, głosili hasło „oświecenia użytecznego” oraz potrzebę „wychowania naturalnego” (nawiązując do twórczości J.J. Rousseau); propagowali także nauczanie szkolne urozmaicone zabawami, wycieczkami, zajęciami w ogrodzie, ponadto kształtowali w wychowankach potrzebę pielęgnowania zdrowia i rozwoju fizycznego.

filozofia

wiedza dążąca do poznania istoty, struktury, zasad bytu i myślenia oraz najogólniejszych praw rządzących człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą.

filozofia egzystencjalna

termin używany niekiedy w odróżnieniu od egzystencjalizmu dla oznaczenia jedynie kierunku filozoficznego, podczas gdy pojęcie egzystencjalizmu ma zakres szerszy; niekiedy terminy te są traktowane zamiennie.

filozofia pozytywna

patrz: pozytywizm.

filozofia wychowania

subdyscyplina naukowa podejmująca studia nad systemami i poglądami filozoficznymi, których przedmiot stanowią rozważania o wychowaniu.

filozoficzna szkoła frankfurcka

patrz: teoria krytyczna.

fiszki samokontrolne

fiszki gwarantujące pełne opanowanie zagadnienia; maksymalny wysiłek wniesiony przez ucznia w rozwiązanie problemu pozwala uzyskać maksymalną ocenę.

fizjokratyzm

ruch i doktryna jednocześnie, jego twórcą był François Quesnay, który głosił pogląd, że źródłem bogactwa jest przede wszystkim rolnictwo i produkcja rolna, dlatego oświecanie ludu leży w dobrze rozumianym interesie państwa.

formuła AZTS

zasada stosowana do formułowania celów operacyjnych; A – adresat (kto ma demonstrować dane zachowanie); Z – zadanie stawiane uczniom; T – treść; S – standard wykonania.

fundamentalizm

stanowisko zakładające, że istnieje odgórnie ustalony ideał, determinujący kształt pożądanego członkostwa w życiu publicznym, a funkcją edukacji jest jego przekazywanie; edukacja jest tu indukowaniem w dziedzictwo zachodniej cywilizacji, które ma opierać się na trwałych, nieinterpretowalnych zasadach.

Teraz do 20% taniej w Księgarni PWN

Pedagogika. T. 1-2
Pedagogika. T. 1-2cena juz od 63,80zamów
Podstawy ekonomii
Podstawy ekonomiicena juz od 47,90zamów
Podstawy fizyki. T. 1-5
Podstawy fizyki. T. 1-5cena juz od 219,60zamów

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88