Słownik pojęć

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
zaangażowanie

pochodzące z wolnego wyboru zupełne oddanie się pewnej sprawie lub osobie.

założenia

element kultury organizacyjnej szkoły; odnoszą się one do idei i przekonań leżących u podstaw programu i organizacji szkoły; założenia stanowią fundament ideologiczny tej instytucji; bazują one zarówno na uznanych i potocznych koncepcjach kształcenia i oświaty, jak i na wiedzy płynącej z dotychczasowej historii szkoły.

zasada 5-d

wprowadzona przez mocarstwa zachodnie wobec Niemiec po II wojnie światowej zasada: demilitaryzacji, demokratyzacji, denazyfikacji, decentralizacji, dekartelizacji.

zasada samoregulacji

zasada oznaczająca, że dziecko może w każdym okresie swojego życia samo regulować zaspokajanie oraz ujawnianie takich podstawowych potrzeb jak jedzenie, spanie, seksualizm, zachowanie społeczne, zabawy, uczenie się itp.; powinno mieć jedynie ku temu możliwości i wsparcie, by jego indywidualne i społeczne interesy były dostrzegane i stosownie respektowane.

zdolności dywergencyjne

termin wprowadzony przez J.P. Guilforda; oznacza on intelektualne zdolności twórcze, ujawniające się jako zdolności do znajdowania wielu różnych rozwiązań zadania.

zespół interdyscyplinarny

zespół skupiający psychologów, pedagogów, socjologów, i amatorów-ochotników pracujących nad sporządzeniem listy tzw. tematów produktywnych.

zwrot antynaturalistyczny

zwrot, jaki dokonał się w pojmowaniu nauk humanistycznych na przełomie XIX i XX wieku. Według W. Diltheya, który uprawomocnił swoistość tych nauk, zadaniem nauk humanistycznych (rozumianych inaczej jako nauki o duchu lub nauki o ludzkiej duchowości) jest rozumienie.

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88