Słownik pojęć

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
janseniści

grupa opierająca się na poglądach religijnych teologa Corneliusa Jansena i filozofii Kartezjusza; wiodła spory z Kościołem katolickim, głównie jezuitami, na temat prawdziwej religijności, surowych zasad moralnych, nauki oraz kształtu i celu wychowania.

jednolity ustrój szkolny

ustrój, który cechuje nie tylko formalna, lecz i faktyczna powszechność dostępu dla ogółu obywateli do szkół wszelkich typów i szczebli.

język

jeden z wymiarów szkolnego środowiska uczenia się; pełni on następujące funkcje: komunikacyjną (służy jako narzędzie porozumiewania się z ludźmi), ekspresyjną (służy do wyrażania własnych myśli, uczuć, osobowości), ideacyjną (wpływa na sposób spostrzegania rzeczywistości i na sposób myślenia).

judaizm

religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego.

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88