O książce

Znakomity przewodnik dla rozpoczynających studia pedagogiczne, studentów kierunków nauczycielskich oraz nauczycieli pragnących odnowić swoją wiedzę pedagogiczną.

Podręcznik akademicki Pedagogika zawiera elementy wiedzy kanonicznej dla nauczycieli i pedagogów. Wszechstronnie prezentuje nowe i współczesne trendy wiedzy pedagogicznej o dużej wartości poznawczej, wypełniając tym samym istniejącą lukę w dotychczasowych publikacjach akademickich. Nie było dotąd na rynku wydawniczym tak bogatego w treści podręcznika dla studentów pedagogiki, nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych.

Książka w przystępny sposób wprowadza w podstawowe zagadnienia pedagogiki. Nie tylko zapoznaje z dziejami wychowania i oświaty, ale także przedstawia główne tendencje rozwoju systemów oświatowych w Polsce i na świecie. Przekazuje aktualną wiedzę zarówno na temat współczesnych teorii wychowania, wybranych prądów i kierunków pedagogiki, jak i socjalizacji młodego pokolenia. Ukazuje związek teorii pedagogicznych z praktyką, dając podstawy oraz praktyczne wskazówki do tworzenia warsztatu pracy pedagogicznej. Inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem, stwarzając okazję do samodzielnego wyboru i akceptacji jednej lub kilku z tych propozycji jako wzorów własnego profesjonalizmu.

Koncepcja merytoryczna Redaktorów tej pracy to niewątpliwie kwestia podstawowa dla wartości dydaktycznej podręcznika, chociaż nie mniej istotny wydaje się być właściwy dobór autorów poszczególnych fragmentów pracy. Zebrany tu został zespół wybitnych znawców problematyki, a na podkreślenie zasługuje także baza źródłowa zaprezentowanej wiedzy, uwzględniająca aktualny dorobek polskiej i europejskiej pedagogiki.

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88