Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
idea biocentryzmu

idea zakładająca, że wszystkie organizmy mają taką samą wartość, w związku z czym powinny mieć równe prawa; w koncepcji biocentrycznej twierdzi się, że natura ma wrodzone, nieodłączne i wewnętrzne wartości, które nie powinny w żaden sposób podlegać ludzkim potrzebom; w praktyce biocentryzm oznacza rezygnację z polowań, rybołówstwa, hodowania zwierząt w celach żywnościowych, a także zachęca do wegetarianizmu.

idea równouprawnienia

typ relacji wychowawca – wychowanek, który wyraża się w odrzuceniu przez pedagogów despotycznego rygoru na rzecz wzajemnego porozumiewania się, współdziałania, wspólnego uzgadniania ważnych dla obu stron spraw, zaufania do dziecka, do jego rozsądku i umiejętności w stosunkach interpersonalnych między dzieckiem a wychowawcą; pewna relacja między teorią i praktyką, między myśleniem i działaniem.

ideał

określony wzór osobowy, którego cechy uważa się za doskonałe, a więc za godne naśladowania; może nim być zarówno bohater powieści, filmu czy widowiska telewizyjnego, jak i postać historyczna albo współcześnie żyjący człowiek.

ideał wychowawczy

najwyższy cel wychowania, któremu powinny być podporządkowane wszystkie inne cele, treści i metody pracy wychowawczej; ogół celów i norm regulujących działalność wychowawczą.

identyfikacja

utożsamianie się jednej osoby z poglądami, przekonaniami czy postawami innych osób lub grup społecznych oparte na wspólnej motywacji; podstawę identyfikacji stanowią silne więzi uczuciowe łączące osobę utożsamiającą się z kimś innym; w przypadku identyfikacji z grupą czynnikiem doniosłym jest wspólność celów i zasad działania.

ignorowanie różnic

jedna ze strategii normalizującego oddziaływania szkoły (w klasie mogą być dzieci wywodzące się z różnych grup etnicznych czy religijnych, ale szkoła zakłada niejako automatycznie, że normalne dziecko jest np. Polakiem i katolikiem).

implementacja

proces przekształcania abstrakcyjnego opisu systemu lub programu na obiekt fizyczny.

inicjacja

obrzęd wtajemniczenia przez starszyznę rodową lub specjalnych „czarodziejów” dorastających mężczyzn w plemienne tabu, w plemienne tradycje, mity i wierzenia; obrzęd ten trwał nieraz wiele tygodni i powiązany był z poddawaniem młodzieży najrozmaitszym próbom wytrzymałości, cierpliwości i dochowania wierności „swoim”.

inkontrologia

współczesny nurt pedagogiki humanistycznej nawiązujący do filozofii dialogu, dotyczący warunków i możliwości spotkania między wychowawcą a wychowankiem.

innowacja pedagogiczna

(łac. innovatio – odnowienie); zmiana struktury systemu szkolnego w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym.

instrumentalizm

kierunek pedagogiczny oparty na założeniach utylitaryzmu (praktycyzmu); według instrumentalizmu wiedzę traktuje się z punktu widzenia korzyści, jakie przynosi w praktyce.

integracja

(łac. integratio – odnowienie); proces tworzenia całości z części, scalanie, włączanie elementów w całość.

następne »

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88