Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
samorealizacja

według K. Obuchowskiego to proces zmian rozwojowych, polegających na doskonaleniu osobowości; przejawy samorealizacji obejmują: realizowanie własnych nie wykorzystanych dotąd możliwości, tworzenie się nowych właściwości wzbogacających osobowość, stabilność kierunku działań, polegająca na aktywnym przetwarzaniu otoczenia w imię interesów ponadjednostkowych.

samowiedza pedagogiki

wiedza, jaką pedagogika gromadzi o sobie samej (o swoim przedmiocie badań, o metodach, o własnym stosunku do zmian w życiu społecznym itd.) w toku codziennej praktyki badawczej.

scenariusz zajęć

plan zajęć charakterystyczny dla projektów interdyscyplinarnych.

scholastyka

filozofia i metoda argumentacji uważana za wielki rozdział w kulturze umysłowej epoki średniowiecza; pojawiła się ona w wyniku studiów nad twórczością Arystotelesa, w których objawione dogmaty chrześcijańskiej wiary zaczęto dodatkowo uzasadniać racjami rozumowymi, czerpanymi z filozofii greckiej.

scjentyzm

pogląd filozoficzny związany z empiryzmem, pozytywizmem, materializmem i utylitaryzmem, rozpowszechniony w II poł. XIX w., głoszący, że uzyskanie prawdziwej wiedzy o rzeczywistości jest możliwe tylko poprzez poznanie naukowe i stanowi warunek pozytywnych przemian życia społecznego.

scjentyzm

nazwa postawy myślowej i światopoglądowej; programu społeczno-filozoficznego; stanowiska filozoficznego lub podejścia metodologicznego; w każdym z tych przypadków przypisuje się poznaniu naukowemu (zwłaszcza przyrodniczemu) wyróżnione miejsce w kulturze, społeczeństwie i filozofii.

słuchanie aktywne

rodzaj słuchania wymagający parafrazowania, precyzowania oraz informacji zwrotnej.

słuchanie doceniające

rodzaj słuchania, który dostarcza estetycznej przyjemności, np. słuchanie dźwięków muzycznych, pochodzących ze świata przyrody, rytmu słów w recytowanym poemacie.

słuchanie empatyczne

rodzaj słuchania wymagający koncentracji nie tylko na słowach zawartych w wypowiedzi ucznia, ale na próbie odczytania uczuć i postaw ucznia.

słuchanie interaktywne

rodzaj słuchania występujący podczas dyskusji, kiedy to gwałtownie zmieniają się role mówiącego i słuchającego.

słuchanie otwarte

słuchanie wolne od uprzedzeń i nastawień, polega na wysłuchaniu całego komunikatu a następnie ocenieniu go.

słuchanie reaktywne

rodzaj słuchania, w którym słuchacze podążają za ekspozycją, śledzą tok wywodu, ponieważ spodziewają się uzyskać ważne dla siebie, z punktu wykonywanego zadania, informacje.

następne »

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88