Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
agnostycyzm

stanowisko filozoficzne wykluczające możliwość poznania absolutu (Boga), ograniczające możliwości poznawcze człowieka do zjawisk zmysłowych, negujące częściowo lub całkowicie zdolność poznania obiektywnej rzeczywistości, a zwłaszcza poznania „istoty” rzeczy, natury związków przyczynowych i prawidłowości rozwojowych występujących w świecie.

agresja

zachowanie się podejmowane z zamiarem sprawienia bólu, cierpienia, szkody; może mieć postać zachowań fizycznych, słownych, przybierać formy pośrednie i ukryte, a także wyrażać się w czynnościach symbolicznych; może mieć charakter reaktywny, stanowiąc wyładowanie wzbudzonych emocji złości, gniewu, irytacji, lub instrumentalny – czynności podejmowanych w celu uzyskania pożądanych przedmiotów, stanów rzeczy, wartości.

Akademia Platońska

szkoła filozoficzna funkcjonująca w gaju poświęconym Akademosowi, która przetrwała całe wieki.

aksjologia

dział filozofii zajmujący się problematyką wartości, bada naturę wartości, ustala normy i kryteria wartościowania oraz hierarchię wartości.

aksjologia

nauka o wartościach, teoria wartości; zajmuje się badaniem wartości, ich hierarchii i systemów.

aktywizm

jedna z głównych idei pedagogiki Nowego Wychowania.

aktywność wewnętrzna

jedna z form kształcenia, składały się na nią: myślenie, oglądanie, rozważanie i odczuwanie.

aktywność zewnętrzna

jedna z form kształcenia, składały się na nią: swobodna rozmowa, praca, zabawa i uroczystości.

alfabetyzacja

elementarna działalność oświatowa zapewniająca analfabetom opanowanie umiejętności czytania, pisania i liczenia.

alienacja

wyobcowanie oraz zanik więzi między człowiekiem a tym, co jest wytworem jego działania lub współdziałania ludzkiego, powodujący, że traktuje on te wytwory jako rzeczywistość od człowieka niezależną.

ambiwalencja

(łac. ambo – obaj, valens – mocny, skuteczny), równoczesne doznawanie przeciwnych uczuć w stosunku do tej samej osoby, czynności lub rzeczy, np. pociągu i niechęci, zapału i rezygnacji, uwielbienia i pogardy; pojawia się zarówno u dzieci, jak i dorosłych, jej występowanie zależy zarówno od przedmiotu, który może mieć dobre i złe strony, jak i od stanu psychiki podmiotu.

ambiwalencja

równoczesne doznawanie przeciwnych uczuć w stosunku do tej samej osoby, czynności lub rzeczy, np. pociągu i niechęci, zapału i rezygnacji, uwielbienia i pogardy; ambiwalencja pojawia się zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, jej występowanie zależy zarówno od przedmiotu, który może mieć dobre i złe strony, jak i od stanu psychiki podmiotu.

następne »

Teraz do 20% taniej w Księgarni PWN

Obyczaje w Polsce
Obyczaje w Polscecena juz od 43,90zamów
Pedagogika. T. 1-2
Pedagogika. T. 1-2cena juz od 63,80zamów
Podstawy ekonomii
Podstawy ekonomiicena juz od 47,90zamów

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88