O autorze aneksu

Roman LeppertRoman Leppert, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pracuje w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej tej uczelni. Przedmiot jego zainteresowań badawczych i dydaktycznych stanowią pedagogika ogólna i pedagogika porównawcza, a szczególnie takie zagadnienia, jak: potoczna wiedza o wychowaniu, narracje edukacyjne, efekty edukacji, kształcenie pedagogów, studenci pedagogiki i ich właściwości. Opublikował dotychczas dziesięć książek, cztery autorskie i sześć, których był redaktorem lub współredaktorem (w tym między innymi wznawiane dwukrotnie Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Impuls, Kraków 1996, 1998, 2001 oraz Edukacja w świecie współczesnym. Wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym, Impuls, Kraków 2000) oraz kilkadziesiąt artykułów, doniesień z badań, recenzji, sprawozdań w czasopismach i pracach zbiorowych.

Był przewodniczącym Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (w roku akad. 1994/95), członkiem Komitetu Programowego IV i V Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (Olsztyn 2001, Wrocław 2004), podczas Zjazdu we Wrocławiu współprzewodniczył sekcji "Młodzież wobec niegościnnej przyszłości". Jest autorem czterech raportów badawczych dotyczących młodych mieszkańców Bydgoszczy, a także autorem wielu pomysłów dydaktycznych i programów nauczania realizowanych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Ostatnio został redaktorem naczelnym czasopisma Przegląd Pedagogiczny, wydawanego staraniem Instytutu Pedagogiki UKW oraz członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w kadencji przypadającej na lata 2007-2010.

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88