Spis treści

Spis treści tomu 1 w formacie pdf (25 KB)

Spis treści tomu 2 w formacie pdf (22 KB)

Tom 1

Przedmowa (Zbigniew Kwieciński)

Część I
PEDAGOGIKA JAKO NAUKA Część II
ROZWÓJ I ZMIENNOŚĆ WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA Część III
WSPÓŁCZESNE PRĄDY I KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Tom 2

Część I
TEORIE WYCHOWANIA Część II
SZKOŁA – KSZTAŁCENIE – NAUCZYCIEL Część III
AKTUALNE PROBLEMY OŚWIATY

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88