Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
badania ilościowe

sposób poznawania rzeczywistości edukacyjnej, który wymaga zastosowania pomiaru.

badania jakościowe

sposób poznawania rzeczywistości edukacyjnej w określonym kontekście.

badania komparatystyczne

inaczej: badania porównawcze.

badania podstawowe

badania nieempiryczne, teoretyczne, rzutujące na miejsce, jakie zajmuje dana nauka w życiu społeczeństwa, które przekazuje środki na jej rozwój; generują one teorie, modele, koncepcje, wytwarzając wiedzę o rzeczywistości; celem badania może być tutaj sama teoria po to, by wzbogacić naszą wiedzę o niej.

badania praktyczne

badania służące diagnozowaniu rzeczywistości edukacyjnej oraz jej ocenie.

badania stosowane

badania, których rezultaty mają bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

badania tematyczne

określenie tematów; jest to praca w terenie polegająca na gromadzeniu materiałów, jak i spotkania dyskusyjne, w trakcie których prezentowane materiały stają się pretekstem do zestawiania różnych poglądów i stanowisk odnośnie do omawianych kwestii.

badania teoretyczne

badania służące budowaniu teorii lub jej weryfikacji.

badania terenowe

obserwacja tego, jak żyją i jak konstruują swój obraz rzeczywistości przyszli uczniowie.

badanie pilotażowe

faza badania, w której wybiera się grupkę osób i prosi ją o wypełnienie roboczej wersji kwestionariusza, służy ono likwidacji lub modyfikacji pozycji błędnie skonstruowanych.

badanie właściwe

ta część badania, w której respondenci udzielają odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.

bioregionalizm

jego istotą jest promowanie jedności między środowiskiem a zamieszkującymi je ludźmi; idea bioregionalizmu wzywa do ponownego naniesienia mapy (i wytyczenia granic geograficznych) społeczności, stanów i narodów zgodnie z granicami systemów ekologicznych.

następne »

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88