Słownik pojęć

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
gentleman

ideał wychowania nakreślony przez Johna Locke’a w Myślach o wychowaniu, według Stefana Wołoszyna gentleman Locke’a ma przejawiać elegancję w zachowaniu się w salonie oraz dzielność i umiejętności w sprawach wojskowych i w służbie publicznej dla kraju.

gimnazjarcha

osoba, która utrzymywała gimnazjon, szkołę przeznaczoną dla dorastających Ateńczyków.

gimnazjon

szkoła, w której kontynuowali kształcenie umysłowe i fizyczne dorastający Ateńczycy.

gimnazjum

nowy typ szkoły średniej humanistycznej, założony w 1538 roku w Starsburgu przez luteranina Johannesa Sturma; program gimnazum opierał się na nauczaniu języków klasycznych i retoryki, nie obejmował jednak języka ojczystego i nie liczył się z praktyką życiową, wykształcenie rzeczowe czerpano z lektury autorów starożytnych; gimnazjum oferowało głównie wykształcenie formalno-lingwistyczne i literackie.

gimnazjum klasyczne

najlepszy typ szkoły średniej w XIX wieku; w szkole tej wyżej ceniono kształcenie formalne (funkcjonalne) aniżeli materialne, swoistą wartość kształcącą przypisano w niej nauczaniu języków starożytnych, a zwłaszcza greckiego. Do kultu języków antycznych dołączono także kult języka ojczystego. Dowód ukończenia gimnazjum stanowił egzamin dojrzałości, który został wprowadzony oficjalnie w 1812 roku, był on jednocześnie traktowany jako warunek umożliwiający wstęp na uniwersytet.

globalizacja

objęcie, obejmowanie swym zasięgiem całego świata.

gry dydaktyczne

metody prowadzenia zajęć dydaktycznych; wyróżnia się następujące rodzaje gier dydaktycznych: symulacyjne, mające charakter retrospektywny i autentyczny; sytuacyjne, mające charakter prospektywny i prognostyczny; inscenizacyjne; burzę mózgów.

gry komputerowe

gry dydaktyczne wymagające użycia komputera.

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88