Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
decentracja

(łac. de – od, odwrotność, centrum – środek), umiejętność wyobrażeniowego wczucia się w punkt widzenia innej osoby czy grupy osób; decentracja jest przeciwieństwem egocentryzmu, który polega na wyłącznym, koncentrowaniu się dziecka (czy dorosłego) na sobie.

decentracja jednostki

jest przeciwieństwem jej egocentryzmu, jest umiejętnością rezygnacji z własnego centralnego punktu widzenia i przyjęcia punktu widzenia innej osoby czy też kilku osób.

decentracja w znaczeniu makrokulturowym

jest akceptacją stanu wielości kultur, których nie można zredukować, hierarchizować czy też ujmować w kategoriach uniwersalności.

decentralizacja

przeniesienie uprawnień organów centralnych na organy terenowe.

dekonstrukcja

postmodernistyczna metoda analizy rzeczywistości; dąży ona do zniesienia opozycji, takich jak: przedmiot – podmiot, dobre – złe, które starają się wyeliminować różnice; dekonstrukcja demistyfikuje tekst, pokazuje jego wnętrze; dekonstrukcyjnie czytać tekst oznacza dążenie do odkrycia, zdemaskowania jego logocentryzmu i zaślepienia.

dekredencjalizacja

patrz: dyplomowy abolicjonizm.

deliberacja

roztrząsanie, rozważanie, dochodzenie do wspólnego rozwiązania.

determinizm

kierunek uznający za podstawową zasadę organizującą naturę człowieka sieć zależności przyczynowo-skutkowych; człowiek – zgodnie z tym kierunkiem – jest zdeterminowany działaniem innych bytów, które warunkują jego rozwój, zakreślają granice i możliwości jego aktywności.

dialog

termin oznaczający metodę, proces i postawę. Metoda dialogu to sposób komunikacji, w której podmioty dążą do wzajemnego zrozumienia, zbliżenia się oraz współdziałania; proces dialogu zachodzi wówczas, gdy przynajmniej jeden z elementów zawartych w metodzie zostanie uwzględniony; postawa dialogu to gotowość otwierania się na rozumienie, zbliżenie się i współdziałanie w stosunku do otoczenia.

dialogiczność istnienia osobowego

relacja, w której fakty duchowe nie wykluczają lecz zakładają rzeczywistość osobową na wszystkich poziomach: od cielesnego i materialnego aż do zmysłowego, od biologicznego aż do psychologicznego; personalizm uznaje także rzeczywistość środowiska, w którym dokonuje się osobowa egzystencja, i które również ma swoje znaczenie dla rozwoju osoby.

didaskalocentryzm

pogląd, zgodnie z którym nauczanie i wychowanie polega na przekazywaniu gotowej wiedzy i jej interpretacji oraz urabianiu dzieci według stałych wzorów moralnych, pracowniczych i obywatelskich, z nauczycielem i programem w centrum uwagi.

didaskalocentryzm w wersji paradygmatu funkcjonalistycznego (zorientowany na regulację)

paradygmat, zgodnie z którym procesy edukacyjne są odbiciem społecznego status quo, nie służą one odkrywaniu nierówności społecznych, utrzymywaniu dominacji czy emancypacji.

następne »

Teraz do 20% taniej w Księgarni PWN

Podstawy ekonomii
Podstawy ekonomiicena juz od 47,90zamów
Podstawy fizyki. T. 1-5
Podstawy fizyki. T. 1-5cena juz od 219,60zamów
Półwiecze
Półwieczecena juz od 47,90zamów

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88