Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
aktywność zewnętrzna

jedna z form kształcenia, składały się na nią: swobodna rozmowa, praca, zabawa i uroczystości.

alfabetyzacja

elementarna działalność oświatowa zapewniająca analfabetom opanowanie umiejętności czytania, pisania i liczenia.

alienacja

wyobcowanie oraz zanik więzi między człowiekiem a tym, co jest wytworem jego działania lub współdziałania ludzkiego, powodujący, że traktuje on te wytwory jako rzeczywistość od człowieka niezależną.

ambiwalencja

(łac. ambo – obaj, valens – mocny, skuteczny), równoczesne doznawanie przeciwnych uczuć w stosunku do tej samej osoby, czynności lub rzeczy, np. pociągu i niechęci, zapału i rezygnacji, uwielbienia i pogardy; pojawia się zarówno u dzieci, jak i dorosłych, jej występowanie zależy zarówno od przedmiotu, który może mieć dobre i złe strony, jak i od stanu psychiki podmiotu.

ambiwalencja

równoczesne doznawanie przeciwnych uczuć w stosunku do tej samej osoby, czynności lub rzeczy, np. pociągu i niechęci, zapału i rezygnacji, uwielbienia i pogardy; ambiwalencja pojawia się zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, jej występowanie zależy zarówno od przedmiotu, który może mieć dobre i złe strony, jak i od stanu psychiki podmiotu.

amerykanizacja

wzorowanie się na Ameryce, naśladowanie Amerykanów, nasiąkanie kulturą i cywilizacją amerykańską.

analfabetyzm

deficyt rozwojowy, polegający na braku umiejętności czytania, pisania i wykonywania czterech podstawowych działań arytmetycznych u osób, które osiągnęły określony wiek. W Polsce dotyczy dzieci od lat 10.

analfabetyzm wtórny, funkcjonalny

niezdolność rozumienia tekstów pisanych, które najczęściej występują w codziennym otoczeniu, brak umiejętności niezbędnej do zrozumienia i wypełniania dokumentów oraz formularzy, jakimi człowiek powinien posługiwać się w codziennym życiu oraz nieumiejętność wykonywania prostych obliczeń arytmetycznych.

analiza archiwów

metoda zbierania danych polegająca na analizowaniu zawartości dokumentów, źródeł, tekstów i rzeczy materialnych.

analogie bezpośrednie

proste porównanie w rodzaju: dlaczego coś jest podobne do czegoś pochodzącego z zupełnie innej klasy zjawisk, przedmiotów; porównywanie dwóch obiektów lub pojęć służy przełożeniu cech danej sytuacji na inną po to, by odkryć nowe punkty widzenia na nie.

analogie personalne

analogie polegające na wyobrażaniu sobie, że jest się daną rzeczą czy zjawiskiem, chodzi tu o wczucie się w porównywane obiekty.

analogie symboliczne (tzw. oksymorony)

zestawienia wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu; opis obiektu w taki sposób, aby jedno słowo pozostawało w sprzeczności z drugim, co umożliwia spojrzenie na dane zagadnienie z jak najszerszej perspektywy.

następne »

Teraz do 20% taniej w Księgarni PWN

Podstawy ekonomii
Podstawy ekonomiicena juz od 47,90zamów
Podstawy fizyki. T. 1-5
Podstawy fizyki. T. 1-5cena juz od 219,60zamów
Półwiecze
Półwieczecena juz od 47,90zamów

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88