Dla wykładowców

Przedmowa do wydania polskiego
Przedmowa
Rozdział 1 Badanie tajemnic psychiki i zachowania
Rozdział 2 Badania psychologiczne
Rozdział 3 Biopsychologia i nauka o układzie nerwowym
Rozdział 4 Psychika, świadomość i stany alternatywne
Rozdział 5 Rozwijające się dziecko
Rozdział 6 Rozwój w ciągu całego życia
Rozdział 7 Wrażenia
Rozdział 8 Spostrzeganie
Rozdział 9 Uczenie się i analiza zachowania
Rozdział 10 Pamiętanie i zapominanie
Rozdział 11 Procesy poznawcze
Rozdział 12 Motywacja
Rozdział 13 Emocje, stres i psychologia zdrowia
Rozdział 14 Rozumienie ludzkiej osobowości
Rozdział 15 Różnice indywidualne
Rozdział 16 Psychologia społeczna
Rozdział 17 Psychopatologia
Rozdział 18 Terapie mające na celu zmiany osobowościowe

PSYCHOLOGIA I ŻYCIE

Philip G. Zimbardo

Ta książka to wzór doskonałej popularyzacji wiedzy psychologicznej. W sposób obiektywny, przystępny i wyczerpujący przedstawia główne dziedziny psychologii i pokazuje ich praktyczne zastosowania.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą Ci opanować materiał z podręcznika Zimbardo Psychologia i życie i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku Zimbardo Psychologia i życie.

więcej »


Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88
/usr/local/www/virtual/aneksy.pwn.pl/psychologia