Słownik

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     

ACTH, zob. hormon adrenokortykotropowy.

adaptacja do ciemności (ang. dark adaptation), proces, dzięki któremu oko staje się bardziej wrażliwe na światło w warunkach słabego oświetlenia.

adaptacja sensoryczna (ang. sensory adaptation), zjawisko polegające na obniżeniu siły reagowania komórek receptora wzrokowego po okresie nie zmieniającej się stymulacji.

afekt (ang. affect), emocja lub stan nastroju.

ageizm (ang. ageism), uprzedzenie wobec ludzi starszych pod względem negatywnych stereotypów, podobne do rasizmu i seksizmu.

agorafobia (ang. agoraphobia), skrajny strach przed przebywaniem w miejscach publicznych lub poza znanym otoczeniem.

agresja (ang. aggression), zachowanie fizyczne lub słowne z zamiarem wyrządzenia krzywdy lub zniszczenia.

AIDS (ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome), skrót oznaczający zespół nabytego niedoboru odporności, prowadzący do śmierci; spowodowany przez wirus, który uszkadza układ odpornościowy i osłabia zdolność organizmu do zwalczania bakterii.

akomodacja (ang. accommodation), proces restrukturyzacji lub modyfikacji struktur poznawczych tak, aby nowa informacja mogła zostać łatwiej do nich dopasowana; pojęcie rozwinięte przez Jeana Piageta - używane w powiązaniu z asymilacją; także proces zmiany grubości soczewki oka za pomocą mięśni rzęskowych (ciliary) co umożliwia zmienne ogniskowanie wzroku na bliskich i dalekich obiektach.

akson (ang. axon), długie włókno wychodzące z ciała komórkowego neuronu, przekazuje impulsy nerwowe do innych neuronów lub do mięśnia czy gruczołu.

następne »

PSYCHOLOGIA I ŻYCIE

Philip G. Zimbardo

Ta książka to wzór doskonałej popularyzacji wiedzy psychologicznej. W sposób obiektywny, przystępny i wyczerpujący przedstawia główne dziedziny psychologii i pokazuje ich praktyczne zastosowania.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą Ci opanować materiał z podręcznika Zimbardo Psychologia i życie i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku Zimbardo Psychologia i życie.

więcej »


Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88
/usr/local/www/virtual/aneksy.pwn.pl/psychologia