Maria Materska

Współredaktor naukowy (z Krystyną Skarzyńską) VIII wydania „Psychologii i życia” Ph. Zimbardo i F. Rucha (PWN 1988), jest byłym profesorem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jej główne oryginalne publikacje to:
  • Treść przygotowania teoretycznego, a struktura czynności praktycznych, Ossolineum 1972,
  • Produktywne i reproduktywne wykorzystywanie wiadomości w różnych fazach uczenia się, Ossolineum 1978,
  • Z badań nad ocenianiem profesjonalnym, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN 1994,
  • Wstęp do psychologii z elementami historii psychologii, Scholar 2001.
Napisała ponadto kilkadziesiąt artykułów i rozdziałów do książek opublikowanych w kraju i za granicą. W latach 1982 – 1985, po otrzymaniu nominacji Rządu Republiki Francuskiej na stanowisko profesora, wykładała psychologię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Poitiers. Współpracowała także z Uniwersytetem Prowansalskim i Paryską Sorboną.

PSYCHOLOGIA I ŻYCIE

Philip G. Zimbardo

Ta książka to wzór doskonałej popularyzacji wiedzy psychologicznej. W sposób obiektywny, przystępny i wyczerpujący przedstawia główne dziedziny psychologii i pokazuje ich praktyczne zastosowania.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą Ci opanować materiał z podręcznika Zimbardo Psychologia i życie i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku Zimbardo Psychologia i życie.

więcej »


Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88
/usr/local/www/virtual/aneksy.pwn.pl/psychologia