Spis treści

Spis treści w formacie pdf (34 KB).

XIII Przedmowa do wydania polskiego
1 Przedmowa
Rozdział 1
8 Badanie tajemnic psychiki i zachowania
11 Psychologia: definicje, cele i zadania
20 Historyczne podstawy psychologii
23 Współczesne kierunki w psychologii
30 Co dalej?
34 Główne zagadnienia
35 Podstawowe terminy
35 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 2
36 Badania psychologiczne
39 Kontekst odkrywania
44 Kontekst uzasadniania
47 Metody badań psychologicznych
57 Problemy etyczne w badaniach na ludziach i zwierzętach
59 Jak stać się rozważnym "konsumentem" badań naukowych
64 Główne zagadnienia
65 Podstawowe terminy
65 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 3
66 Biopsychologia i nauka o układzie nerwowym
69 Ewolucja, dziedziczność i zachowanie
75 Mózg i zachowanie
89 Układ dokrewny i układ nerwowy
94 Układ nerwowy w działaniu
105 Układ nerwowy i świadome doświadczenie
110 Nasz reagujący mózg
112 Główne zagadnienia
113 Podstawowe terminy
113 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 4
114 Psychika, świadomość i stany alternatywne
117 Mózg, psychika i dusza
119 Natura świadomości
124 Codzienne zmiany świadomości
134 Stany rozszerzonej świadomości
143 Postscriptum: dlaczego świadomość?
144 Główne zagadnienia
145 Podstawowe terminy
145 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 5
146 Rozwijające się dziecko
149 Początek cyklu życiowego
165 Przyswajanie języka
172 Rozwój poznawczy
179 Rozwój społeczny i emocjonalny
186 Główne zagadnienia
187 Podstawowe terminy
187 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 6
188 Rozwój w ciągu całego życia
191 Rozwój przez całe życie
196 Okres dorastania
203 Dorosłość
211 Starość
220 Główne zagadnienia
221 Podstawowe terminy
221 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 7
222 Wrażenia
225 Sensoryczny obraz rzeczywistości
234 System wzrokowy
248 Słuch
255 Inne zmysły
262 Główne zagadnienia
263 Podstawowe terminy
263 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 8
264 Spostrzeganie
266 Zadanie percepcji
267 Odbiór wrażeń, percepcja, identyfikacja i rozpoznawanie
279 Procesy uwagi
287 Procesy organizujące percepcję
300 Procesy identyfikacji i rozpoznawania
306 Główne zagadnienia
307 Podstawowe terminy
307 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 9
308 Uczenie się i analiza zachowania
310 Badania nad uczeniem się
314 Warunkowanie klasyczne - uczenie się przewidywalnych sygnałów
325 Warunkowanie sprawcze - uczenie się o konsekwencjach
338 Uczenie się, biologia i procesy poznawcze
348 Główne zagadnienia
349 Podstawowe terminy
349 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 10
350 Pamiętanie i zapominanie
353 Czym jest pamięć?
360 Pamięć sensoryczna
364 Pamięć krótkotrwała
369 Pamięć długotrwała
377 Pamiętanie jako proces wytwórczy
381 Dlaczego zapominamy
384 Neurobiologia pamięci
388 Główne zagadnienia
389 Podstawowe terminy
389 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 11
390 Procesy poznawcze
392 Badanie myślenia
396 Mierzenie umysłu
403 Struktury myślenia
413 Rozumowanie i rozwiązywanie problemów
422 Sądzenie i podejmowanie decyzji
432 Główne zagadnienia
433 Podstawowe terminy
433 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 12
434 Motywacja
436 Rozumienie motywacji
440 Perspektywy teoretyczne
447 Głód i jedzenie
450 Motywacja seksualna
460 Motywacja osiągnięć i pracy
468 Główne zagadnienia
469 Podstawowe terminy
469 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 13
470 Emocje, stres i psychologia zdrowia
473 Emocje
484 Stres życia
499 Jak radzić sobie ze stresem
504 Psychologia zdrowia
514 Główne zagadnienia
515 Podstawowe terminy
515 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 14
516 Rozumienie ludzkiej osobowości
519 Psychologia osoby
521 Teorie typów i teorie cech
528 Teorie psychodynamiczne
534 Teorie humanistyczne
536 Teorie społecznego uczenia się i teorie poznawcze
541 Teorie jaźni
543 Zestawienie teorii osobowości
546 Główne zagadnienia
547 Podstawowe terminy
547 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 15
548 Różnice indywidualne
551 Co to jest pomiar?
553 Metody pomiaru
559 Pomiar inteligencji
570 Pomiar osobowości
576 Diagnoza i my
579 Główne zagadnienia
581 Podstawowe terminy
581Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 16
582 Psychologia społeczna
586 Przemożny wpływ sytuacji
604 Konstruowanie rzeczywistości społecznej
616 Rozwiązywanie problemów społecznych
622 Główne zagadnienia
623 Podstawowe terminy
623 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 17
624 Psychopatologia
626 Natura zaburzeń psychicznych
633 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych
635 Główne typy zaburzeń psychicznych
651 Zaburzenie schizofreniczne
658 Orzekanie, kto jest nienormalny
662 Główne zagadnienia
663 Podstawowe terminy
663 Autorzy ważniejszych prac
Rozdział 18
664 Terapie mające na celu zmiany osobowościowe
667 Kontekst terapeutyczny
672 Terapie psychodynamiczne
676 Terapie behawioralne
685 Terapie poznawcze
688 Terapie egzystencjalno-humanistyczne
692 Terapie biomedyczne
696 Czy terapia jest skuteczna?
705 Krótki osobisty komentarz na zakończenie
706 Główne zagadnienia
707 Podstawowe terminy
707 Autorzy ważniejszych prac
Dodatek
708 Statystyka i życie: od analizy danych do wniosków
710 Analiza danych
717 Jak wprowadzić w błąd za pomocą statystyki
719 Słownik
747 Bibliografia
801Indeks osób
810 Indeks rzeczowy

PSYCHOLOGIA I ŻYCIE

Philip G. Zimbardo

Ta książka to wzór doskonałej popularyzacji wiedzy psychologicznej. W sposób obiektywny, przystępny i wyczerpujący przedstawia główne dziedziny psychologii i pokazuje ich praktyczne zastosowania.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą Ci opanować materiał z podręcznika Zimbardo Psychologia i życie i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku Zimbardo Psychologia i życie.

więcej »


Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88
/usr/local/www/virtual/aneksy.pwn.pl/psychologia