Studia przypadków

Rozdziały Przewodnika są zgrupowane w części, zgodnie z układem podręcznika. Każdą część kończy Studium przypadków marketingowych. Przypadki te opierają się głównie na artykułach zamieszczonych w czasopismach, których treść została przystosowana do konwencji Przewodnika. Przypadki marketingowe wraz z tematami do dyskusji i problemami zawartymi w podręczniku umożliwiają przyswojenie schematów postępowania i zdobycie umiejętności radzenia sobie z rozwiązywaniem rzeczywistych problemów występujących w przedsiębiorstwach i instytucjach. Po przeczytaniu danego przypadku należy odpowiedzieć na postawione pytania. Celem tych pytań jest rozbudzenie dyskusji nad kwestiami poruszanymi w przypadku marketingowym, a także podjęcie dyskusji nad problemami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z tymi kwestiami. Zalecane są dyskusje grupowe, które umożliwiają studentom głośne wyrażanie swoich opinii wobec kolegów i poddanie ich twórczej krytyce.

Marketing

Eugeniusz Michalski

Książka, którą należy mieć pod ręką na uczelni i w pracy! Przyjazny podręcznik do nauczania podstaw marketingu...

więcej »

Materiały dla studentów

Jak pracować z Przewodnikiem? Sprawdź, co Ci radzi Autor. Porady ułatwią Ci także korzystanie z podręcznika.

więcej »

Materiały dla nauczycieli akademickich

Zadaniem Przewodnika do studiowania jest między innymi pomoc wykładowcom w stworzeniu atrakcyjnej formy przekazywania wiedzy z dziedziny marketingu.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88