Wstęp

Celem Przewodnika do studiowania jest ułatwienie studentom przyswojenia wiedzy zawartej w książce Eugeniusza Michalskiego pt. Marketing. Podręcznik akademicki. Przewodnik jest pomyślany jako suplement do podręcznika, a nie jego substytut. Umożliwia on studentom skupienie uwagi na najważniejszych terminach, lepsze zrozumienie całokształtu zagadnień, sprawdzenie zdobytych wiadomości i podejmowanie prób samodzielnego rozwiązywania problemów marketingowych. Tytuły części i rozdziałów w Przewodniku oraz ich układ są zgodne z podręcznikiem, co znacznie ułatwia jednoczesne korzystanie z obu form dydaktycznych.

Każdy rozdział Przewodnika rozpoczyna się od krótkiego Streszczenia odpowiedniego rozdziału podręcznika. Ułatwia to szybkie i precyzyjne uchwycenie definicji, koncepcji i sedna zagadnienia, które trzeba zrozumieć i zapamiętać.

Do każdego rozdziału opracowano sprawdzian, umożliwiający samoocenę stopnia opanowania zasobu wiadomości zawartych w podręczniku. Składa się on z trzech rodzajów Testów: zdań do uzupełnienia, rozpoznania stwierdzeń prawdziwych i fałszywych oraz wyboru niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości. Sprawdzian stwarza okazję do eliminacji błędów w rozumieniu terminologii i interpretacji złożonej problematyki marketingowej. Do jego rozwiązywania należy przystąpić po przeczytaniu odpowiedniego rozdziału w podręczniku oraz wysłuchaniu wykładów obejmujących dane zagadnienia. Po rozwiązaniu testu, w przypadku popełnienia błędów, można je zweryfikować, sięgając do Odpowiedzi. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, na czym polegał błąd w rozumowaniu, i wyeliminować go.

Rozdziały Przewodnika są zgrupowane w części, zgodnie z układem podręcznika. Każdą część kończy Studium przypadków marketingowych. Przypadki te opierają się głównie na artykułach zamieszczonych w czasopismach, których treść została przystosowana do konwencji Przewodnika. Przypadki marketingowe wraz z tematami do dyskusji i problemami zawartymi w podręczniku umożliwiają przyswojenie schematów postępowania i zdobycie umiejętności radzenia sobie z rozwiązywaniem rzeczywistych problemów występujących w przedsiębiorstwach i instytucjach. Po przeczytaniu danego przypadku należy odpowiedzieć na postawione pytania. Celem tych pytań jest rozbudzenie dyskusji nad kwestiami poruszanymi w przypadku marketingowym, a także podjęcie dyskusji nad problemami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z tymi kwestiami. Zalecane są dyskusje grupowe, które umożliwiają studentom głośne wyrażanie swoich opinii wobec kolegów i poddanie ich twórczej krytyce.

Pomocą do wzbogacania form i zakresu dyskusji jest Lektura uzupełniająca umieszczona pod informacją, na podstawie jakich materiałów źródłowych przypadek został opracowany.

Ostatnią propozycją zawartą w Przewodniku są Założenia do projektów marketingowych. Celem tworzenia projektów marketingowych jest pogłębienie wiedzy zdobytej podczas studiowania całego podręcznika. Projekty umożliwiają przeprowadzenie próby zastosowania teorii marketingowej w praktyce gospodarczej. Myślenie i działanie według orientacji marketingowej wymaga bowiem doświadczenia, które można zdobyć dzięki opracowywaniu własnych projektów opartych na przedstawionych założeniach.

Ideą Przewodnika do studiowania było przekazanie złożonych treści w jasny i użyteczny sposób. Prawdopodobnie nie udało się jednak autorowi odnieść pełnego sukcesu. Zachęca się Czytelników do przedstawienia swoich sugestii, które pozwolą na stałe jego udoskonalanie. Uwagi krytyczne i propozycje prosimy kierować na adres: Redakcja Ekonomii i Zarządzania WN PWN, ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa, lub bezpośrednio do autora, pocztą elektroniczną, na adres: e_michalski@hotmail.com.

Marketing

Eugeniusz Michalski

Książka, którą należy mieć pod ręką na uczelni i w pracy! Przyjazny podręcznik do nauczania podstaw marketingu...

więcej »

Materiały dla studentów

Jak pracować z Przewodnikiem? Sprawdź, co Ci radzi Autor. Porady ułatwią Ci także korzystanie z podręcznika.

więcej »

Materiały dla nauczycieli akademickich

Zadaniem Przewodnika do studiowania jest między innymi pomoc wykładowcom w stworzeniu atrakcyjnej formy przekazywania wiedzy z dziedziny marketingu.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88