Spis treści

Część 1MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU
Rozdział 1Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie
Rozdział 2Wpływ środowiska na funkcjonowanie marketingu
Rozdział 3Rynek docelowy
Studium przypadków marketingowych
 
Część 2BADANIA MARKETINGOWE
Rozdział 4System informacji marketingowej
Rozdział 5Organizowanie i metody badań marketingowych
Rozdział 6Studia nad postępowaniem konsumentów
Studium przypadków marketingowych
 
Część 3ZARZĄDZANIE PRODUKTEM
Rozdział 7Planowanie marketingowe produktu
Rozdział 8Kierowanie rozwojem produktu
Studium przypadków marketingowych
 
Część 4ORGANIZOWANIE DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW
Rozdział 9Kanały dystrybucji i dystrybucja hurtowa
Rozdział 10Logistyka w dystrybucji
Rozdział 11Dystrybucja detaliczna
Studium przypadków marketingowych
 
Część 5PROMOCJA PRODUKTÓW
Rozdział 12Podstawy promocji
Rozdział 13Reklama produktów
Rozdział 14Akwizycja
Rozdział 15Public Relations i środki popierania sprzedaży
Studium przypadków marketingowych
 
Część 6PROGRAMOWANIE CEN PRODUKTÓW
Rozdział 16Polityka cen
Rozdział 17Zasady kalkulacji cen
Studium przypadków marketingowych
 
Część 7ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE
Rozdział 18Strategie marketingowe
Rozdział 19Planowanie marketingowe
Rozdział 20Organizowanie i kontrola działalności marketingowej
Studium przypadków marketingowych
 
Część 8ELEMENTY ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI PRZEMYSŁOWYMI I USŁUGAMI
Rozdział 21Kierowanie rozwojem produktów przemysłowych
Rozdział 22Kierowanie rozwojem usług
Studium przypadków marketingowych
 
Część 9MARKETING MIĘDZYNARODOWY
Rozdział 23Podstawy marketingu międzynarodowego
Rozdział 24Analiza środowiska międzynarodowego
Rozdział 25Organizowanie marketingu międzynarodowego
Studium przypadków marketingowych
 
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW MARKETINGOWYCH
ODPOWIEDZI NA SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI
SPIS PRZYPADKÓW MARKETINGOWYCH

Marketing

Eugeniusz Michalski

Książka, którą należy mieć pod ręką na uczelni i w pracy! Przyjazny podręcznik do nauczania podstaw marketingu...

więcej »

Materiały dla studentów

Jak pracować z Przewodnikiem? Sprawdź, co Ci radzi Autor. Porady ułatwią Ci także korzystanie z podręcznika.

więcej »

Materiały dla nauczycieli akademickich

Zadaniem Przewodnika do studiowania jest między innymi pomoc wykładowcom w stworzeniu atrakcyjnej formy przekazywania wiedzy z dziedziny marketingu.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88