Propozycje dla nauczycieli akademickich

  • Zgodność układu części i rozdziałów książki Marketing. Podręcznik akademicki z układem Przewodnika do studiowania, których autorem jest Eugeniusz Michalski, umożliwia równoległe korzystanie z obu form dydaktycznych.
  • Zestaw rysunków wykorzystanych w podręczniku, po wydrukowaniu, może stanowić dogodny materiał ilustrujący wykładane zagadnienia.
  • Studia przypadków mogą znacznie uatrakcyjnić prowadzone zajęcia dydaktyczne. Zalecenie studentom zapoznania się z nimi przed wykładem, seminarium lub ćwiczeniami może pobudzić ich do stawiania pytań, umożliwić przeprowadzenie grupowych dyskusji nad konkretnymi przykładami oraz sprowokować do prób samodzielnego rozwiązywania problemów marketingowych.
  • Założenia do projektów marketingowych mogą posłużyć do próby wykorzystania przekazanej wiedzy w praktyce oraz sprawdzenia jej opanowania przez studentów podczas prowadzonych zajęć.
  • Zbiór pytań testowych wraz z Odpowiedziami może być dowolnie modyfikowany i dostosowany do konkretnych potrzeb – testów egzaminacyjnych, zaliczeniowych itp. Każdy nauczyciel akademicki może dowolnie tworzyć własne zestawy testów sprawdzających wiedzę z całości lub części materiału zawartego w podręczniku.

Eugeniusz Michalski, Przewodnik do studiowania

Marketing

Eugeniusz Michalski

Książka, którą należy mieć pod ręką na uczelni i w pracy! Przyjazny podręcznik do nauczania podstaw marketingu...

więcej »

Materiały dla studentów

Jak pracować z Przewodnikiem? Sprawdź, co Ci radzi Autor. Porady ułatwią Ci także korzystanie z podręcznika.

więcej »

Materiały dla nauczycieli akademickich

Zadaniem Przewodnika do studiowania jest między innymi pomoc wykładowcom w stworzeniu atrakcyjnej formy przekazywania wiedzy z dziedziny marketingu.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88