Dla studentów

I. Badania marketingowe, proces badań i definicja problemu
1. Badanie marketingowe jako działalność wszechogarniająca
2. Alternatywne podejścia do wywiadu marketingowego
2a. Etyka badań marketingowych
3. Proces badawczy i formułowanie problemu
3a. Teoria podejmowania decyzji Bayesa
II. Projektowanie badania
4. Projekt badania
5. Projekty przyczynowe
III. Metody i formy zbierania danych
6. Zbieranie danych: dane wtórne
7. Zbieranie danych: dane pierwotne
8. Formularze do zbierania danych
9. Mierzenie postaw
9a. Opracowywanie map percepcyjnych
9b. Pomiar wieloczynnikowy
9c. Pomiar psychologiczny
IV. Projektowanie próby i zbieranie danych
10. Procedury doboru próby
11. Wielkość próby
12. Zbieranie danych: procedury terenowe i błędy nie związane z doborem próby
V. Analiza i interpretacja danych
13. Analiza danych: kroki wstępne
14. Analiza danych: problemy podstawowe
14a. Testowanie hipotezy
15. Analiza danych: badanie różnic
15a. Analiza wariancji
16. Analiza danych: badanie związku
16a. Nieparametryczne miary związku
17. Analiza danych: analiza dyskryminacyjna, czynnikowa i skupień
VI. Przygotowanie raportu z badań
18. Raport z badań

Badania Marketingowe. Podstawy Metodologiczne

Gilbert Churchill

Podręcznik Gilberta Churchilla należy do najczęściej wykorzystywanych w amerykańskich i zachodnioeuropejskich uczelniach wyższych. Teraz książkę tę oddajemy w ręce polskich czytelników, mając nadzieję, że będzie równie dobrze przyjęta.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88