Rozdział 12. Toczenie się ciał, moment siły i moment pędu

Linki

Rigid body collisions - symulacja ilustrująca zderzanie się brył sztywnych.

Słowniczek

ciało sztywne - rigid body
druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego - second law of dynamics for rotational motion
ruch postępowy - translational motion
ruch obrotowy - rotational motion
moment bezwładności - moment of inertia/rotational inertia
moment pędu - angular momentum
moment siły - torque
stała oś obrotu - fixed axis of rotation
toczenie - rolling
zasada zachowania momentu pędu - law of conservation of angular momentum


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88