Rozdział 8. Energia potencjalna i zachowanie energii

Linki

Potential energy - aplet w Javie pozwalający eksperymentować, spuszczając kulki o różnych masach na podłoże i przewidując spadek ich prędkości po kilku odbiciach w wyniku przekształcania energii mechanicznej w ciepło.

Twierdzenie Noether - twierdzenie będące podstawą fizyki współczesnej, mówiące o związku między prawami zachowania a pewnymi symetriami.

Noether theorem - więcej o twierdzeniu Noether, trochę historii i wzorów.

Słowniczek

energia potencjalna - potential energy
energia potencjalna sprężystości - elastic potential energy
grawitacyjna energia potencjalna - gravitational potential energy
równowaga - equilibrium
równowaga chwiejna - unstable equilibrium/labile equilibrium
równowaga obojętna - neutral equilibrium
równowaga trwała - stable equilibrium
siła zachowawcza - conservative force
siła niezachowawcza - non-conservative force
układ izolowany - isolated system
zasada zachowania energii - law of conservation of energy


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88