O autorze aneksu

Rafał Demkowicz-Dobrzański jest asystentem w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z kwantową teorią informacji i chaosem kwantowym. W roku 2003 ukończył studia fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską pt. ,,Klonowanie stanów kwantowych'' pisał w Zakładzie Fizyki Atomowej i Optyki Kwantowej.

Poza działalnością naukową prowadzi również działalność dydaktyczną: jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej, bierze udział w organizacji Festiwalu Nauki w Warszawie, publikuje artykuły w miesięczniku Delta oraz prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Strona domowa autora aneksu

Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88