Rozdział 34. Fale elektromagnetyczne

Linki

Fala elektromagnetyczna - animacja prezentująca liniowo spolaryzowaną falę elektromagnetyczną.

Fale elektromagnetyczne - trochę informacji o historii poznawania fal elektromagnetycznych i o ich zastosowaniach.

Microwave ovens - jak działa kuchenka mikrofalowa?

Electromagnetic waves simulation - kilka apletów w Javie dotyczących rozchodzenia się fal elektromagnetycznych.

Historical measurements of speed of light - historyczne pomiary prędkości światła.

A brief history of optics - krótka historia optyki.

Pryzmat - aplet pozwalający eksperymentować z załamaniem promieni o różnych barwach w pryzmacie.

Obracanie polaryzatorów - aplet pozwalający ustawiać trzy polaryzatory za sobą, obracać je o dowolne kąty i obserwować, ile światła przechodzi.

Polarization - wprowadzający wykład na temat polaryzacji.

How LCD display work - jak działa wyświetlacz ciekłokrystaliczny i jaką rolę w jego działaniu odgrywa polaryzacja światła.

Słowniczek

amplituda - amplitude
całkowite wewnętrzne odbicie - total internal reflection
ciśnienie promieniowania - radiation pressure
częstość - frequency
częstość kołowa - angular frequency
długość fali - wavelength
fala płaska - plane wave
fala poprzeczna - transverse wave
fala sinusoidalna - sinusoidal wave
fale elektromagnetyczne - electromagnetic waves
fale radiowe - radio waves
kąt padania - angle of incidence
kąt odbicia - angle of reflection
kąt załamania - angle of refraction
nadfiolet - ultraviolet radiation
natężenie fali - wave intensity
odbicie światła - reflection of light
podczerwień - infrared radiation
polaryzacja - polarization
polaryzacja liniowa - linear polarization
polaryzacja przez odbicie - polarization by reflection
polaryzator - polarizer
prędkość światła - speed of light
promieniowanie gamma - gamma radiation
promieniowanie rentgenowskie - X-rays
próżnia - vacuum
pryzmat - prism
rozchodzenie się fali elektromagnetycznej - electromagnetic wave propagation
rozszczepienie światła - dispersion of light
równania Maxwella - Maxwell's equations
światło - light
światło monochromatyczne - monochromatic light
światło niespolaryzowane - unpolarized light
światło spolaryzowane - polarized light
światło spójne - coherent light
światłowód - optical fiber/optical waveguide
wektor Poyntinga - Poynting vector
widmo fal elektromagnetycznych - electromagnetic waves spectrum
współczynnik załamania - index of refraction
załamanie światła - refraction of light


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88