Wstęp

Witamy na stronach @neksu internetowego do książki Podstawy fizyki, autorstwa D. Hallidaya, R. Resnicka i J. Walkera.

Aneks jest skierowany zarówno do studentów uczących się z podręcznika Podstawy fizyki, jak i do wykładowców korzystających z tego podręcznika w swojej działalności dydaktycznej.

W @neksie znajdziesz:

Zapraszamy do korzystania z naszego @neksu!

Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88