Rozdział 3. Wektory

Linki

Dodawanie wektorów - aplet w Javie ilustrujący dodawanie wektorów.

The Vector Cross Product - aplet w Javie ilustrujący mnożenie wektorowe dwóch wektorów.

Słowniczek

dodawanie wektorów - vector addition
iloczyn skalarny - scalar product/dot product
iloczyn wektorowy - vector product/cross product
mnożenie wektorów - vector multiplication
skalar - scalar
składowa wektora - vector component
układ współrzędnych - coordinate system
wektor - vector
współrzędne - coordinates


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88