Rozdział 1. Pomiar

Linki

NIST - CONSTANTS & UNITS - strona amerykańskiego narodowego instytutu standardów i technologii, zawierająca świeże i wiarygodne dane dotyczące naszej znajomości podstawowych stałych fizycznych.

Historical weights and measures - na stronie znajduje się przegląd jednostek miar używanych w rożnych epokach przez różne cywilizacje.

Dictionary of units - przegląd różnych jednostek miar.

Unit systems in electromagnetism - ciekawa strona o różnych systemach jednostek używanych w elektromagnetyzmie.

Słowniczek

czas - time
ciężar - weight
długość - length
jednostka miary - unit of measure
masa - mass
niepewność pomiarowa - measurement uncertainty
objętość - volume
pomiar - measurement
powierzchnia - area
wzorzec kilograma - kilogram standard/kilogram prototype


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88