Rozdział 10. Zderzenia

Linki

Zderzenia w 1D - aplet Javy prezentujący zderzenia sprężyste i niesprężyste w jednym wymiarze.

Zderzenia w 1D - symulacje zderzeń w jednym wymiarze.

Zderzenia w 2D - symulacja zderzeń sprężystych dwóch sztywnych dysków w dwóch wymiarach.

Momentum - aplet w Javie ilustrujący w zderzeniach zasadę zachowania pędu.

Słowniczek

pocisk - projectile
popęd siły - impulse of a force
zasada zachowania pędu - law of conservation of momentum
zderzenie - collision
zderzenie całkowicie niesprężyste - perfectly inelastic collision
zderzenie całkowicie sprężyste - perfectly elastic collision


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88