Rozdział 39. Fotony i fale materii

Linki

Od atomu Rutheforda do atomu Schrödingera - wykład o badaniach atomu, powstaniu mechaniki kwantowej i równaniu Schrödingera.

Zjawisko fotoelektryczne - aplet ilustrujący zjawisko fotoelektryczne.

Heisenberg and Uncertainty - biografia Wernera Heisenberga.

Elektron Interference - wykład na temat interferencji światła i elektronów; dużo obrazków i symulacji.

Interferencja elektronów - aplet prezentujący interferencję elektronów.

Visual Quantum Mechanics - programy we Flashu ilustrujące wiele zagadnień mechaniki kwantowej.

Light through the ages - historyczny opis zmian naszych poglądów na naturę światła.

Słowniczek

comptonowska długość fali - Compton wavelength
cząstka - particle
długość fali de Broglie'a - de Broglie wavelength
dualizm korpuskularno-falowy - wave-particle dualism
fala prawdopodobienśtwa - probability wave
fizyka kwantowa - quantum physics
foton - photon
fale materii - matter waves
kwant - quantum
poziomy energetyczne - energy levels
praca wyjścia - work function
przesunięcie comptonowskie - Compton shift
równanie Schrödingera - Schrödinger equation/Schroedinger equation
skaningowy mikroskop tunelowy - scanning tunneling microscope
studnia potencjału - potential well
zasada nieoznaczoności Heisenberga - Heisenberg uncertainty principle
zjawisko fotoelektryczne - photoelectric effect
zjawisko tunelowe - tunneling


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88