Rozdział 22. Ładunek elektryczny

Linki

The discovery of electron - historia odkrycia elektronu.

Ruch ładunków w polu elektrycznym - symulacja ruchu ładunków elektrycznych pod wpływem wzajemnego oddziaływania siłą Coulomba.

Słowniczek

izolator - insulator
ładunek dodatni - positive charge
ładunek elektryczny - electric charge
ładunek elementarny - elementary charge
ładunek ujemny - negative charge
nadprzewodnik - superconductor
odpychanie - repulsion
półprzewodnik - semiconductor
prawo Coulomba - Coulomb's law
przewodnik - conductor
przyciąganie - attraction
zasada zachowania ładunku - conservation of charge principle


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88