Rozdział 5. Siła i ruch I

Linki

Isaac Newton - krótka biografia Isaaca Newtona po polsku.

Isaac Newton - obszerniejsza biografia Isaaca Newtona po angielsku.

The Principia - fragmenty dzieła Isaaca Newtona Principia Mathematica po angielsku.

Sprawdzanie drugiej zasady dynamiki Newtona - aplet w Javie pozwalający testować drugą zasadę dynamiki Newtona.

Słowniczek

inercjalny układ odniesienie - inertial frame of reference
nieinercjalny układ odniesienia - non-inertial frame of reference
siła - force
siła normalna - normal force
siła pozorna - fictitious force
siła wypadkowa - net force
siła tarcia - friction force
układ odniesienia - frame of reference
zasady dynamiki Newtona - Newton's laws of dynamics


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88