Rozdział 2. Ruch prostoliniowy

Linki

Pochodne - definicja i podstawowe własności pochodnych.

Ruch jednostajnie przyspieszony - aplet w Javie, pozwalający zmieniać parametry ruchu jednostajnie przyspieszonego i obserwować zależność położenia i prędkości od czasu.

Słowniczek

kinematyka - kinematics
pochodna - derivative
pochodna położenia po czasie - derivative of position with respect to time
prędkość - velocity
prędkość chwilowa - instantaneous velocity
prędkość średnia - average velocity
położenie - position
ruch - motion
przyspieszenie - acceleration
ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - rectilinear motion with constant acceleration
ruch prostoliniowy jednostajny - uniform rectilinear motion


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88