Rozdział 11. Obroty

Linki

List of moments of inertia - tabela z momentami bezwładności różnych brył i figur.

Słowniczek

ciało sztywne - rigid body
energia kinetyczna ruchu obrotowego - kinetic energy of rotational motion
moment bezwładności - moment of inertia/rotational inertia
moment siły - torque
prędkość kątowa - angular velocity
przyspieszenie kątowe - angular acceleration
środek masy - center of mass


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88