Rozdział 7. Energia kinetyczna i praca

Linki

Całki - definicja, własności i podstawowe twierdzenia dotyczące całek.

Energy cost - możesz obliczyć, ile energii zużywają różne urządzenia i ile cię to kosztuje.

Słowniczek

całka - integral
całka oznaczona - definite integral
całka nieoznaczona - indefinite integral
energia - energy
energia kinetyczna - kinetic energy
moc - power
praca - work
siła sprężystości - elastic force


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88