Oddziaływania między takimi samymi białkami

Oddziaływania między molekułami białka tego samego rodzaju mogą prowadzić do szkodliwego zjawiska, zwanego aglomeracją białek. Proces ten wciąż jest dość słabo poznany, mimo bardzo wielu osiągnięć w obliczeniowych teoriach dotyczących zwijania i rozwijania białek. Zagadnienie to ma jednak kapitalne znaczenie dla podstawowej chemii białek, biotechnologii oraz medycyny. Agregacja pewnych białek może bowiem prowadzić do bardzo poważnych schorzeń, takich jak wspomniane już wyżej choroby Alzheimera lub Parkinsona. Proces agregacji ma także bardzo ważne znaczenie dla wytwarzania, przechowywania oraz dystrybucji leków opartych na białkach. Agregacja może towarzyszyć procesom zwijania, oczyszczania, zwiększania stężenia, liofilizacji, czy też uwadniania białek, a więc zupełnie typowym sytuacjom zarówno dla badań naukowych, jak i w produkcji przemysłowej.

Doświadczalne i teoretyczne badania białek stały się ostatnio zajęciem wybitnie interdyscyplinarnym. Oprócz biologów zaangażowani są w nie chemicy, informatycy i fizycy. W nauce o strukturze i dynamice białek wciąż są stawiane nowe, ważne pytania.

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88