Molekularne podstawy ewolucji

Piotr Stępień

Niezwykły postęp biologii molekularnej i genetyki, jaki dokonał się w ostatnich latach dwudziestego wieku spowodował, że wyjaśniono wiele mechanizmów ewolucji. Mimo niewątpliwego postępu w badaniach nad molekularnymi podstawami ewolucji — warto pamiętać, że ogromna liczba problemów naukowych związanych z ewolucją może nigdy nie doczekać się rozwiązania. Jest to spowodowane tym, że ewolucja życia na Ziemi trwała około 3 do 4 mld lat, nie można więc eksperymentalnie potwierdzić wielu hipotez. Brak jest dokładnych danych na temat warunków występujących na Ziemi we wczesnej — tzw. prebiotycznej fazie ewolucji, wielu podstawowych procesów prowadzących do powstania pierwszych komórek nie daje się modelować ani udowodnić eksperymentalnie. Luki w naszej wiedzy nie stanowią jednak wady ewolucjonizmu: wręcz przeciwnie, stanowią one wyzwanie intelektualne i sprawiają, że badanie śladów, jakie ewolucja pozostawiła w sekwencjach DNA czy w skamielinach, jest fascynującą przygodą intelektualną.

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88