Białka sygnałowe

Istnieje wiele wyspecjalizowanych białek, które przenoszą sygnały z komórki do komórki. Takimi białkami są niektóre białka - hormony i tzw. czynniki wzrostu, które koordynują rozmaite funkcje fizjologiczne. Na przykład insulina kontroluje poziom glukozy, netryna przyciąga rosnące komórki nerwowe w odpowiednim kierunku, czynnik wzrostu nerwu (NGF) stymuluje wzrost niektórych typów komórek nerwowych, natomiast czynnik wzrostu naskórka (EGF) stymuluje wzrost i podziały komórek nabłonkowych.

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88