Białka regulujące geny

Istnieje grupa białek, które mogą wiązać się z cząsteczkami DNA w celu regulacji procesów transkrypcji i ekspresji poszczególnych genów. W ten sposób komórka może reagować na zmieniające się warunki zewnętrzne i syntetyzować pewne składniki, w tym także niektóre aminokwasy, szczególnie gdy ich dostępność w środowisku ulega zmniejszeniu. Białka, które uruchamiają geny nazywają się aktywatorami, zaś te które geny wyłączają nazywają się represorami. Białka te łącząsię z odpowiednimi fragmentami DNA za pomocą wiązań wodorowych, jonowych i hydrofobowych tworząc kompleksy białko-DNA. Ponieważ każde pojedyncze wiązanie tego typu jest słabe, w kompleksach białko-DNA pojawia się na ogół około dwudziestu takich wiązań, które sumując się zapewniają kompleksowi trwałość i specyficzność oddziaływań.

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88