Rozdział 33. Drgania elektromagnetyczne i prąd zmienny

Linki

Obwód RLC - zmienność w czasie napięcia na elementach obwodu RLC zawierającego źródło zmiennej siły elektromotorycznej.

Elektronika analogowa i nie tylko - na stronie znajdziesz opis działania wielu elementów układów elektronicznych, takich jak kondensatory, zasilacze, filtry, diody...

Prądnica - programik pokazujący działanie prądnicy prądu zmiennego.

Nikola Tesla - biografia Nikoli Tesli, wynalazcy między innymi silnika na prąd zmienny i prądnicy prądu zmiennego.

Słowniczek

częstość - frequency
częstość kołowa - angular frequency
drgania elektromagnetyczne - electromagnetic oscillations
drgania tłumione - damped oscillations
drgania wymuszone - driven oscillations
impedancja - impedance
obwód drgający LC - LC oscillating circuit
obwód RLC - RLC circuit
obwód RLC z sinusoidalnie zmienną siłą elektromotoryczną - RLC circuit with sinusoidal electromotive force
prąd zmienny - alternating current
reaktancja pojemnościowa - capacitive reactance
reaktancja indukcyjna - inductive reactance
skuteczne napięcie - effective voltage/root-mean-square voltage/rms voltage
skuteczne natężenie prądu - effective current/root-mean-square current/rms current
transformator - transformer

Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88