Rozdział 28. Obwody elektryczne

Linki

Prawo Ohma - aplet Javy pozwalający sprawdzać prawo Ohma.

Układ oporników - możesz dodawać oporniki w układzie i obserwować, jak zmienia się płynący w obwodzie prąd.

Obwód RC - symulacja działania obwodu RC

Słowniczek

amperomierz - ammeter
drugie prawo Kirchhoffa - Kirchhoff's second law/Kirchhoff's loop rule
łączenie oporników - connecting resistors
ładowanie kondensatora - charging a capacitor
moc prądu elektrycznego - electric power
natężenie prądu - current
napięcie - voltage
obwód RC - RC circuit
oczko - loop
opór elektryczny - resistance
opór wewnętrzny - internal resistance
pierwsze prawo Kirchhoffa - Kirchhoff's first law/Kirchhoff's junction rule
połączenie równoległe - parallel connection
połączenie szeregowe - series connection
prąd elektryczny - electric current
rozładowywanie kondensatora - discharging a capacitor
siła elektromotoryczna - electromotive force
węzeł - junction
woltomierz - voltmeter


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88