Rozdział 29. Pole magnetyczne

Linki

Ruch cząstki w polach elektrycznym i magnetycznym - symulacja ruchu cząstki w dowolnie ustawionych względem siebie jednorodnych polach elektrycznym i magnetycznym.

Cyklotron - symulacja działania cyklotronu.

The Exploration of the Earth's Magnetosphere - strona poświęcona badaniom ziemskiego pola magnetycznego; przedstawiona jest współczesna wiedza na temat ziemskiego pola magnetycznego, jak również historyczny rozwój naszej wiedzy na ten temat.

Silnik na prąd stały - wyjaśnienie działania silnika elektrycznego na prąd stały.

History of magnetism - krótka historia magnetyzmu.

Rzeczywistość pola - fragment książki Alberta Einsteina i Leopolda Infelda Ewolucja fizyki poruszający problem rzeczywistości pola elektromagnetycznego.

Słowniczek

akcelerator - accelerator
biegun magnetyczny - magnetic pole
cewka - coil
cyklotron - cyclotron
dipolowy moment magnetyczny - dipole magnetic moment
linie pola magnetycznego - magnetic field lines
magnes - magnet
pole magnetyczne - magnetic field
reguła prawej ręki - right-hand rule
siła Lorentza - Lorentz force
zjawisko Halla - Hall effect


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88