Rozdział 24. Prawo Gaussa

Linki

Odkrywanie pól elektrycznych - strona, na której możesz umieszczać ładunki elektryczne i śledzić jak układają się linie pola elektrycznego.

Electric field applet - aplet pozwalający umieszczać ładunki i obserwować układanie się linii pola oraz powierzchni ekwipotencjalnych.

Pioruny - strona poświęcona piorunom; teorie powstawania piorunów i jak się przed nimi chronić.

Słowniczek

powierzchnia Gaussa - Gauss surface
prawo Gaussa - Gauss law
przewodnik - conductor
strumień elektryczny - electric flux
symetria płaszczyznowa - planar symmetry
symetria walcowa - cylindrical symmetry
symetria sferyczna - spherical symmetry


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88