Rozdział 27. Prąd elektryczny i opór elektryczny

Linki

Prawo Ohma - aplet Javy pozwalający sprawdzać prawo Ohma.

Układ oporników - możesz dodawać oporniki w układzie i obserwować, jak zmienia się płynący w obwodzie prąd.

Słowniczek

gęstość prądu elektrycznego - current density
izolator - insulator
moc prądu elektrycznego - electric power
nadprzewodnik - superconductor
natężenie prądu - current
napięcie - voltage
opór elektryczny - resistance
opór elektryczny właściwy - resistivity
prawo Ohma - Ohm's law
prąd elektryczny - electric current
prąd stały - direct current
przewodnik - conductor
półprzewodnik - semiconductor


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88