Rozdział 32. Magnetyzm materii; równania Maxwella

Linki

Classification of magnetic minerals - układ okresowy z podziałem na pierwiastki o różnych własnościach magnetycznych i przedstawienie mechanizmów odpowiedzialnych za to, że jedne substancje zachowują się jak diamagnetyki, inne jak paramagnetyki, a inne jak ferromagnetyki.

James Clerk Maxwell - krótka biografia Jamesa Maxwella po polsku

James Clerk Maxwell - obszerna biografia Jamesa Maxwella po angielsku

Maxwell's equations - poza postacią całkową równań Maxwella podana jest też postać różniczkowa oraz zapis równań Maxwella w postaci tensorowej.

Słowniczek

deklinacja magnetyczna - magnetic declination
diamagnetyzm - diamagnetism
dipol magnetyczny - magnetic dipole
domena magnetyczna - magnetic domain
indukowane pole magnetyczne - induced magnetic field
inklinacja magnetyczna - magnetic inclination
ferromagnetyzm - ferromagnetism
histereza - hysteresis
magnes - magnet
magnetyzm materii - magnetism of matter
materiały magnetyczne - magnetic materials
orbitalny moment magnetyczny - orbital magnetic moment
paramagnetyzm - paramagnetism
prawo Gaussa dla pól magnetycznych - Gauss' law for magnetic fields
prąd przesunięcia - displacement current
równania Maxwella - Maxwell's equations
spinowy moment magnetyczny - spin magnetic moment


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88