Rozdział 31. Zjawisko indukcji i indukcyjność

Linki

How electric guitar works - jak działa gitara elektryczna i jak wykorzystuje się w jej konstrukcji zjawisko indukcji.

Indukcja elektromagnetyczna - symulacja prezentująca prawo indukcji Faradaya.

Prądnica - programik pokazujący działanie prądnicy prądu zmiennego.

Słowniczek

cewka - coil
energia zmagazynowana w cewce - energy stored in a coil
indukcja - induction
indukcja wzajemna - mutual induction
indukcyjność - inductance
indukowane pole elektryczne - induced electric field
łączenie cewek - connecting coils
obwód RL - RL circuit
połączenie równoległe - parallel connection
połączenie szeregowe - series connection
prąd indukowany - induced current
prawo indukcji Faradaya - Faraday's induction law
reguła Lenza - Lenz's law
samoindukcja - self-inductance
siła elektromotoryczna - electromotive force
solenoid - solenoid
strumień magnetyczny - magnetic flux


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88