Rozdział 25. Potencjał elektryczny

Linki

Electric field applet - aplet pozwalający umieszczać ładunki i obserwować układanie się linii pola oraz powierzchni ekwipotencjalnych.

Słowniczek

dipol elektryczny - electric dipole
elektryczna energia potencjalna - electric potential energy
napięcie - voltage
potencjał elektryczny - electric potential
potencjał ładunku punktowego - electric potential due to point charge
powierzchnia ekwipotencjalna - equipotential surface


Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88